Giải thưởng Lãnh đạo giáo dục mẫu mực toàn cầu 2009 từ Phó Thủ tướng Penang, Malaysia

Award

Ngày 12/11/2009 vừa qua Giám đốc công ty Jolie Siam, chị Lê Thanh Tú đã vinh dự nhận giải thưởng “Quản trị xuất sắc toàn cầu 2009″ – “Lãnh đạo mẫu mực”, tại Penang, Malaysia.

Xem thêm