Jolie Siam tham gia Giờ Trái đất 2010

Earth Hour

Hơn 200 đại diện doanh nghiệp và giới truyền thông đã tham dự buổi nói chuyện về chiến dịch Giờ Trái Đất mang tên “Tiệc Trưa Xanh” tổ chức tại khách sạn Windsor Plaza Sài Gòn ngày 3/3/2010.

Xem thêm