Lễ tân văn phòng cùng nhau “thấu hiểu lòng người”

Zemanta Related Posts Thumbnail

Vừa qua, Vita Share và Nha Khoa Lan Anh đã đồng hành cùng Jolie Siam tổ chức buổi học DISC- Thuật thấu hiểu lòng người dành cho khóa Lễ tân Hành chính Quốc tế khóa tháng 11 và một số khách mời danh dự là đối tác của chương trình.

Xem thêm