Sai lầm bất ngờ của lễ tân khi chuyển tin nhắn (và cách giải quyết)

Free message form template

Nếu bạn là lễ tân, có thể bạn chưa từng nghĩ tình huống sau có thể xảy ra:

Xem thêm