Công ty tuyển dụng – những vị cứu tinh

Jolie Siam Outsourcing

Tuyển dụng dù là cho vị trí nào cũng đều là một bài toán khó chỉ có thể giải được bằng nhân tài. Các doanh nghiệp khao khát có được nguồn lực quý giá này.

Họ sử dụng mọi phương tiện có thể: những mẩu tin tuyển dụng truyền thống hoặc trực tuyến, tuyển dụng trong nội bộ và nhiều cách khác. Bộ phận nhân sự sẽ còn phải bận rộn, không chỉ đến khi vị trí trống được lấp đầy mà đến tận khi ứng viên được chọn lựa trụ lại được qua thời gian thử việc. Đây là lúc những nhà tuyển dụng trở thành cứu tinh của bạn Tiếp cận những ứng viên tiềm năng Những công ty tuyển dụng không ngừng tìm kiếm và hợp tác với các nhân tài. Do vậy, họ có danh sách của vô số ứng viên trong nguồn dữ liệu. Các trang web tìm việc cũng có khả năng cung cấp cho bạn số lượng ứng viên nhiều như các công ty tuyển dụng nhưng chính các công ty tuyển dụng mới cho phép bạn tiếp cận những ứng viên tiềm năng. Họ thường không gửi hồ sơ trên các kênh tuyển dụng và không bị thu hút bởi các quảng cáo tuyển dụng nhưng lại sẵn sàng đón nhận những công việc được giới thiệu trực tiếp. Lọc hồ sơ hiệu quả Công ty tuyển dụng tốt sẽ không gửi cho bạn danh sách vài trăm ứng viên cùng với hồ sơ của họ. Phỏng vấn và, trong nhiều trường hợp, đào tạo các ứng viên trước khi đưa họ đến văn phòng bạn là một phần công việc của nhà tuyển dụng. Những người tham dự buổi phỏng vấn với bạn sẽ nắm rõ vị trí mình ứng tuyển cũng như có những kỹ năng phù hợp. Nhà tuyển dụng hiểu các ứng viên nhiều như họ muốn làm hài lòng như vị khách hàng của mình. Họ sẽ không gửi cho bạn những ứng viên không đáp ứng được yêu cầu bạn đã nêu ra. Tư vấn từ chuyên gia Làm việc sát sườn với thị trường tuyển dụng, các nhà tuyển dụng là chuyên gia khi nói đến những yếu tố sẽ khiến vị trí tuyển dụng của bạn hấp dẫn hơn trong mắt ứng viên hoặc sẽ giữ ứng viên ở lại với công ty bạn. Mối quan hệ của nhà tuyển dụng với các ứng viên cho phép họ có được cái nhìn từ vị trí của những người đang tìm việc.   Nhớ rằng không phải nhà tuyển dụng nào cũng như nhau và không công ty nào giống công ty nào. Hãy tìm hiểu trước khi bạn đưa ra quyết định.  www.joliesiam.com #joliesiam

Dung DươngPosted by Dung Dương (40 Posts)

Dung is a Sales and Marketing Assistant at Jolie Siam JSC, where she is in charge of promoting Jolie Siam and communicating on social media. She’s especially interested in feminine and their beauty, which is one of Jolie Siam’s core values. In her free time, she loves to travel, read and watch TV.


Comment Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>