Lớp lễ tân hành chính tháng 7/2013

Zemanta Related Posts Thumbnail

Vị trí lễ tân lại là đầu mối tiếp xúc đầu tiên của mọi giao dịch ra và vào công ty, cũng là nơi có nhiều cơ hội nhất để tạo ra những ấn tượng tốt đẹp khó phai về hình ảnh của công ty.

Chính vì thế Jolie Siam mong muốn được đưa vốn kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực này nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức và nhận thức về tầm quan trọng của vị trí lễ tân trong đội ngũ nhân viên hiện nay. Với tâm huyết của đội ngũ giảng viên Vita-Share và các chuyên viên đào tạo Jolie Siam, một chương trình đào tạo lễ tân với nội dung phù hợp được thiết kế mang phong cách Pháp đã được đưa vào khuôn khổ giảng dạy từ năm nay.

Tham gia chương trình đào tạo, các học viên sẽ:

  • Có kỹ năng văn phòng tốt và thái độ phù hợp với công việc tại vị trí Lễ tân hành chính
  • Tăng sự tự tin và nâng cao khả năng phản xạ khi giao tiếp bằng tiếng Anh
  • Xử lý tình huống linh hoạt
  • Nắm bắt tính cách cơ bản của từng cá nhân khi bắt đầu giao tiếp

#joliesiam www.joliesiam.com

Jolie SiamPosted by Jolie Siam (57 Posts)

Founded in 2006, Jolie Siam has rapidly become the foremost company in welcoming services and HR outsourcing in Vietnam.


Comment Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>