Hãy giao công việc nhân sự cho các chuyên gia!

RPOBLOG

“Những công ty thành công vượt trội nhờ tập trung vào những công việc mà họ giỏi nhất.”- Glenn Davidson

Thị trường dịch vụ nhân sự đang rất sôi động, với nhiều nhà cung cấp uy tín và ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy việc thuê ngoài các dịch vụ nhân sự còn mang lại nhiều lợi ích hơn cả những gì nó hứa hẹn.

Tại sao dịch vụ nhân sự tiếp tục phát triển?

Lý do đầu tiên là thông thường, việc chuyển giao trách nhiệm cho một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài đồng nghĩa với việc hướng các nguồn lực (thời gian, tiền bạc và sự quan tâm của các nhà quản lý) vào những hoạt động tạo ra nhiều giá trị hơn cho doanh nghiệp. Cụ thể, khi được giải phóng khỏi các công việc nhàm chán, nhân viên phụ trách nhân sự của doanh nghiệp có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ mang tính chiến lược. Nói cách khác, việc thuê ngoài các hoạt động nhân sự mang tính thời vụ và hợp đồng giúp phát huy vị thế chiến lược của công tác quản trị nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, ngày càng nhiều công ty ký kết các hợp đồng thuê ngoài nhằm tiếp cận với chuyên môn, sự đổi mới cũng như các năng lực mà bản thân doanh nghiệp phải rất khó khăn hoặc tốn kém mới có thể tạo ra và duy trì.

Ngoài ra, sự gia tăng các áp lực cạnh tranh khiến các doanh nghiệp phải nỗ lực hơn để cắt giảm chi phí. Điều này khiến bộ phận nhân sự trong các tổ chức chịu nhiều áp lực trong việc tạo ra nhiều giá trị hơn với chi phí thấp hơn. Thuê ngoài là một công cụ tiềm năng để đạt được mục tiêu này. Doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí nhờ vào tính kinh tế theo quy mô của nhà cung cấp dịch

vụ, khi việc cung cấp các dịch vụ thuê ngoài chính là hoạt động cốt lõi của họ. Gần như tất cả các công ty sử dụng dịch vụ nhân sự thuê ngoài đều cho biết chi phí nhân sự của họ đã giảm đi đáng kể nhờ vào tính kinh tế theo quy mô, sự tiết kiệm chi phí đầu tư và quy trình nhân sự hiệu quả.

Cuối cùng, trái với ý kiến cho rằng việc thuê ngoài các dịch vụ nhân sự làm giảm khả năng kiểm soát của doanh nghiệp, các khách hàng nhận thấy nhờ vào việc thuê ngoài, họ có thể kiểm soát các tiến trình tốt hơn. Dịch vụ nhân sự thuê ngoài cung cấp các công cụ để đo lường mức độ tăng năng suất cũng như sự linh hoạt trong việc thích ứng với mọi sự thay đổi. Các nhà quản lý tin tưởng vào việc cung cấp dịch vụ nhất quán và xử lý tốt các vấn đề liên quan của loại hình dịch vụ này.

Nói tóm lại, thuê ngoài dịch vụ nhân sự là một lựa chọn thông minh để doanh nghiệp hoạt động một cách có hiệu quả, tiết kiệm chi phí và chuyên nghiệp. Đã đến lúc loại bỏ nghi ngờ, hãy giao công việc nhân sự cho các chuyên gia!

Bạn đã từng có kinh nghiệm với việc Nhân sự Thuê ngoài chưa?

Bạn có thấy ích lợi từ việc thuê ngoài? Bạn thích và không thích gì về vấn đề này?

#joliesiam www.joliesiam.com

Dung DươngPosted by Dung Dương (33 Posts)

Dung is a Sales and Marketing Assistant at Jolie Siam JSC, where she is in charge of promoting Jolie Siam and communicating on social media. She’s especially interested in feminine and their beauty, which is one of Jolie Siam’s core values. In her free time, she loves to travel, read and watch TV.


Comment Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>