Hãy gây ấn tượng với khách gọi đến bằng bảng chữ cái tự tạo!

Jolie Siam, Receptionist, Le tan,

Ấn tượng đầu tiên, ấn tượng vàng. Có vô số cách để tạo dựng một ấn tượng tuyệt vời và bền vững trong lòng khách hàng, bao gồm cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Bảng chữ cái tự tạo chính là một biện pháp đơn giản và dễ dàng dùng cho việc xác nhận thông tin qua điện thoại.

Chắc hẳn bạn đã quen thuộc với bảng chữ cái NATO: A trong chữ Alpha, B trong chữ Bravo? Đó là một cách cũ đáng tin cậy nhưng có thể mang lại cảm giác rập khuôn, và có vẻ phù hợp hơn cho quân đội! Tuy nhiên, hầu hết các công ty đều mong muốn mang đến cho khách hàng một cảm giác ấm áp và riêng biệt.

Vì vậy, một bảng chữ cái mang “thương hiệu” của riêng công ty bạn thật sự tuyệt với trong việc xác nhận họ tên, công ty, địa chỉ người gọi đến hay bất kì thông tin nào. Ví dụ khi sử dụng bảng chữ cái tự tạo:

You: May I have your name?

Caller: Certainly! It’s John.

You: Is that John with an H? J as in Joy, O as in Outstanding, H as in Happy, and N as in Naturally?

Caller: Yes, that’s right.

You: Wonderful! Thank you, John!

Chỉ với một cách đơn giản như vậy bạn đã có thể gửi đi một thông điệp về bản thân cũng như những gì bạn muốn mang tới cho khách hàng. Khách gọi đến sẽ cảm thấy họ được đối xử đặc biệt, chu đáo và sáng tạo. Biết đâu đó lại là một nét độc đáo và đáng nhớ về công ty bạn.

#joliesiam www.joliesiam.com

Dung DươngPosted by Dung Dương (40 Posts)

Dung is a Sales and Marketing Assistant at Jolie Siam JSC, where she is in charge of promoting Jolie Siam and communicating on social media. She’s especially interested in feminine and their beauty, which is one of Jolie Siam’s core values. In her free time, she loves to travel, read and watch TV.


Comment Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>