Phương tiện truyền thông xã hội trong HR marketing

ThumbsUp

Phương tiện truyền thông xã hội (social media) đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực nhân sự hiện nay. Trong năm 2013, các phương tiện truyền thông xã hội đã hoàn toàn thay đổi cách các nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên. Nhiều người cho rằng sự thay đổi này là điều tốt.

Phương tiện truyền thông xã hội giúp tiếp cận các ứng viên thụ động – những người không tìm kiếm công việc – đơn giản hơn nhiều, do đó cho phép nhà tuyển dụng tìm được những nhân viên hoàn hảo cho khách hàng của họ. Hơn nữa, phương tiện truyền thông xã hội mở ra một hình ảnh của công ty đến với thế giới bên ngoài. Để hiện diện và thu hút nhân viên mới, các công ty sử dụng các công cụ như hồ sơ công ty trên các mạng xã hội. Vì vậy, việc các nhà tuyển sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội cho công tác tuyển dụng đang gia tăng.

Phương tiện truyền thông xã hội trở thành công cụ của nhà tuyển dụng

Rẻ hơn và tốt hơn: truyền thông mạng xã hội đã mang lại những cải tiến quy mô lớn về cả số lượng ứng cử viên cũng như chi phí sàng lọc ứng viên. Trong một cuộc khảo sát năm 2012 tại Mỹ, 98 phần trăm nhà tuyển dụng có sử dụng phương tiện truyền thông xã hội như một phần của nỗ lực tuyển dụng của họ. Con số này đã tăng từ 94 phần trăm trong năm 2011 và từ chỉ 84 phần trăm trong năm 2009. Thống kê này chỉ ra rằng hầu hết các nhà tuyển dụng đang sử dụng phương tiện truyền thông xã hội như một phần quan trọng của quá trình tuyển dụng của họ. Không phải tất cả các trang web truyền thông xã hội được tạo ra như nhau Các nền tảng truyền thông xã hội rất đa dạng, bao gồm tất cả mọi thứ từ Pinterest để chia sẻ ý tưởng nấu ăn đến Facebook, phục vụ như một cuốn nhật ký ảo của cuộc sống. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tuyển dụng thì các trang mạng khác nhau sẽ đem lại hiệu quả khác nhau.

LinkedIn là kênh truyền thông xã hội phổ biến nhất đối với các nhà tuyển dụng với 97 phần trăm số người được hỏi trong cuộc khào sát cho biết họ đã sử dụng trang web này. Facebook và Twitter gần như ngang nhau với 51 phần trăm và 49 phần trăm tương ứng. Trong năm 2013, những con số này có thể giảm xuống, vì chỉ có 38 phần trăm người được hỏi cho biết họ sẽ được sử dụng Twitter và chỉ có 37 phần trăm cho thấy Facebook sẽ có ích trong công tác tuyển dụng hiện tại của họ.

Phương tiện truyền thông xã hội đang phát triển như một phương pháp tìm kiếm hàng đầu Mặc dù phương tiện truyền thông xã hội đang đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực tuyển dụng nhưng nó không phải là nguồn duy nhất mà các nhà tuyển dụng sử dụng. Mạng lưới quan hệ truyền thống vẫn được xếp hạng là phương pháp hiệu quả nhất để tìm nguồn cung ứng nhân lực, nhất là thong qua sự tiến cử của các nhân viên từng làm việc tại công ty. Tuy nhiên, phương tiện truyền thông xã hội vẫn được đánh giá tốt, với 3,48 trên 5 điểm về tính hiệu quả trong tìm nguồn cung ứng trong năm 2012, theo nghiên cứu của Bullhorn. Con số này là 3,18 vào năm 2011. Sự gia tăng này cho thấy loại hình này có thể trở nên hiệu quả hơn trong năm 2013.

Thay đổi trong tuyển dụng có nghĩa là tập trung hơn vào các phương tiện truyền thông xã hội Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với các công ty? Nếu nhà tuyển dụng đang dựa vào phương tiện truyền thông xã hội, và việc tìm kiếm có hiệu quả, thì các ứng viên cũng thế. Tiếp thị truyền thông xã hội không còn chỉ là tiếp thị cho khách hàng. Hiện nay nó bao gồm tiếp thị đến các ứng viên tiềm năng. Bạn cần một chương trình tuyển dụng mang thương hiệu của mình kết hợp với các phương tiện truyền thông xã hội để thu hút ứng viên và cải thiện cơ hội nắm bắt được các tài năng hàng đầu.

Với sự tăng trưởng đột ngột của phương tiện truyền thông xã hội như một nguồn lực chuyên nghiệp, nhà tuyển dụng hiện nay có một lĩnh vực rộng mở trước mặt họ. Nếu công ty của bạn đang tìm cách để thu hút những người tốt nhất, bạn cần một chương trình tuyển dụng mang nhãn hiệu của mình và được chuẩn bị một cách cẩn thận. Bằng cách đó bạn có thể làm cho mình hấp dẫn hơn đối với các ứng viên tốt nhất.

#joliesiam www.joliesiam.com

Dung DươngPosted by Dung Dương (33 Posts)

Dung is a Sales and Marketing Assistant at Jolie Siam JSC, where she is in charge of promoting Jolie Siam and communicating on social media. She’s especially interested in feminine and their beauty, which is one of Jolie Siam’s core values. In her free time, she loves to travel, read and watch TV.


Comment Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>