2014 – Năm của thực tập sinh

Intern Jolie Siam, HR, Outsourcing, Reception

Jolie Siam luôn định hướng rằng điều mình cần mang lại cho nhân viên không chỉ là một công việc mà là một sự nghiệp lâu dài, và điều đó chưa bao giờ thích hợp hơn trong năm 2014 này.

Xem thêm