Những người nổi tiếng xuất thân từ lễ tân

Lễ tân Văn phòng

Phụ thuộc vào ngành công nghiệp, vị trí lễ tân có thể bị xem như một nghề không được đánh giá cao, không có nhiều khả năng thăng tiến, hoặc một công việc đảm bảo để xây dựng những mối quan hệ cho những vị trí chuyên môn khác.

Xem thêm