Jolie Siam tại NetPLUS

Zemanta Related Posts Thumbnail

Jolie Siam hân hạnh tài trợ sự kiện NetPLUS lần thứ 6 do Hiệp hội các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) tổ chức. Buổi networking đã diễn ra tại Purple Jade, Intercontinental Asianna vào ngày 29/8 vừa qua.

#joliesiam www.joliesiam.com