Những bài học từ nhân viên lễ tân

Receptionist, Lễ tân, Jolie Siam

Hãy nghĩ về nhân viên lễ tân như một chiến sĩ ở “tiền tuyến”- người phải nhận khoảng 300 cuộc gọi mỗi ngày và chịu trách nhiệm “bảo vệ” sếp trước những cuộc gọi làm phiền.

Xem thêm

Hãy gây ấn tượng với khách gọi đến bằng bảng chữ cái tự tạo!

Jolie Siam, Receptionist, Le tan,

Ấn tượng đầu tiên, ấn tượng vàng. Có vô số cách để tạo dựng một ấn tượng tuyệt vời và bền vững trong lòng khách hàng, bao gồm cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Xem thêm