Vị trí của nhân viên lễ tân trong cơ cấu doanh nghiệp

Jolie Siam le tan

Vị trí lễ tân thường không được coi trọng trong công ty. Trong mắt người khác, nhiệm vụ của họ chỉ là luôn xuất hiện rạng rỡ  và tươi cười. Có vẻ như vị trí này chẳng mấy liên quan đến các bộ phận khác. Điều đó thực sự đúng? Xem thêm