8 năm – Một chặng đường phát triển

Happy-birthday

Rộn ràng như mọi năm, Jolie Siam lại đón một tháng tám về. Tháng tám bao giờ cũng đặc biệt, nhất là năm nay, khi Jolie Siam tròn 8 tuổi.

Xem thêm