Từ lễ tân đến CEO

switched_carly

“Tôi bắt đầu ở vị trí nhân viên tiếp tân . Tôi đánh máy, sắp xếp hồ sơ và trả lời điện thoại cho một công ty chỉ có chín người ” – Carly Fiorina .

Xem thêm

Lớp lễ tân hành chính tháng 7/2013

Zemanta Related Posts Thumbnail

Vị trí lễ tân lại là đầu mối tiếp xúc đầu tiên của mọi giao dịch ra và vào công ty, cũng là nơi có nhiều cơ hội nhất để tạo ra những ấn tượng tốt đẹp khó phai về hình ảnh của công ty.

Xem thêm