7 cách khiến cho nhân viên của bạn cảm thấy hạnh phúc

happy_staff

Vì sao bạn phải quan tâm đến điều này? Đầu tiên, nếu nhân viên cảm thấy không hài lòng, họ sẽ làm việc kém đi, gây ảnh hưởng đến văn hóa công ty. Thứ hai, điều đó có thể khiến bạn tốn 20% quỹ lương hàng năm để thay thế một nhân viên cấp trung và 213% quỹ lương hàng năm khi thay thế một nhân viên cấp C trở lên, theo một nghiên cứu của CAP.

Xem thêm

Phương tiện truyền thông xã hội trong HR marketing

ThumbsUp

Phương tiện truyền thông xã hội (social media) đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực nhân sự hiện nay. Trong năm 2013, các phương tiện truyền thông xã hội đã hoàn toàn thay đổi cách các nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên. Nhiều người cho rằng sự thay đổi này là điều tốt.

Xem thêm