13 điểm cần chú ý trên trang LinkedIn của bạn

Login to your LinkedIn

Với LinkeIn, việc tạo một hồ trang hồ sơ chỉ là bước khởi đầu. Nếu muốn được các đối tác, và nhất là các nhà tuyển dụng chú ý tới, bạn cần đầu tư thêm một chút để hồ sơ của mình được hoàn thiện và thu hút.

Xem thêm