Hãy gây ấn tượng với khách gọi đến bằng bảng chữ cái tự tạo!

Jolie Siam, Receptionist, Le tan,

Ấn tượng đầu tiên, ấn tượng vàng. Có vô số cách để tạo dựng một ấn tượng tuyệt vời và bền vững trong lòng khách hàng, bao gồm cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Xem thêm