Jolie Siam – Tiệc tổng kết quý ở Saigon Village

PIC_1150

Ở Jolie Siam chúng tôi làm việc rất chăm chỉ, và chơi cũng rất hết mình!

Xem thêm