Phương tiện truyền thông xã hội trong HR marketing

ThumbsUp

Phương tiện truyền thông xã hội (social media) đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực nhân sự hiện nay. Trong năm 2013, các phương tiện truyền thông xã hội đã hoàn toàn thay đổi cách các nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên. Nhiều người cho rằng sự thay đổi này là điều tốt.

Xem thêm

13 điểm cần chú ý trên trang LinkedIn của bạn

Login to your LinkedIn

Với LinkeIn, việc tạo một hồ trang hồ sơ chỉ là bước khởi đầu. Nếu muốn được các đối tác, và nhất là các nhà tuyển dụng chú ý tới, bạn cần đầu tư thêm một chút để hồ sơ của mình được hoàn thiện và thu hút.

Xem thêm