Tầm quan trọng của việc đào tạo

Jolie Siam, Training, HR, Outsourcing

Sự thật đã chứng minh rằng Việt Nam có một lực lượng lao động vô cùng năng động. So với các quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam có tỷ lệ thất nghiệp đáng ganh tị với chỉ chưa đến 3% lao động không có việc làm. Tuy nhiên, trước những thách thức của một nền kinh tế đi lên từ nông nghiệp, người lao động cũng sẽ phải có nhiều thay đổi để thích nghi và phát triển.

Một thách thức lớn chính là việc thiếu lao động lành nghề. Và lối đi cho vấn đề này chỉ có thể là tiến hành đào tạo.

Doanh nghiệp không thể mong chờ nhân viên mới của mình thành thạo công việc chỉ sau một đêm. Tại Jolie Siam, đây là vấn đề mà chúng tôi phải giải quyết hàng ngày để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Và trong tình huống này, thực hiện một khóa đào tạo là giải pháp hiệu quả. Tất cả nhân viên Lễ tân của chúng tôi đều được trải nghiệm và đào tạo trong môi trường làm việc chuyên nghiệp  tại chính văn phòng của Jolie Siam. Chúng tôi cũng tiến hành trắc nghiệm tâm lý D.I.S.C để nắm bắt được cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề của nhân viên.

Điều này giúp Jolie Siam đảm bảo rằng nhân viên của mình đáp ứng tốt nhất mọi tiêu chuẩn công việc trước khi được làm việc tại văn phòng của khách hàng.

Theo dự báo, 2014 là một năm khó khăn cho việc tuyển dụng với khoảng 60% doanh nghiệp có nhu cầu về nhân lực mới, và người lao động sẽ dẫn dắt thị trường. Tuy nhiên, sẽ dễ dàng hơn với lao động đang trong bước đầu tìm kiếm công việc ở độ tuổi từ 18 đến 25. Tất cả những gì họ cần chính là việc được đào tạo và huấn luyện.

www.joliesiam.com #joliesiam

Daniel CrummackPosted by Daniel Crummack (14 Posts)

Dan works for Jolie Siam as a Community Manager. Coming from the UK initially he has recently relocated to Saigon. He has 4 years experience in the Recruitment and HR Outsourcing industry, working in Technical recruitment and also the Reception Industry.


Comment Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>