Thông báo về giao diện trang web mới của Jolie Siam

newwebsitehattie

Jolie Siam rất vui mừng thông báo về việc ra mắt giao diện mới của trang www.joliesiam.com.

Giao diện này được đánh giá là dễ sử dụng và cho phép người dùng cập nhật những thông tin mới nhất về các sự kiện cũng như cơ hội việc làm mới nhất từ Jolie Siam.

Chúng tôi hi vọng giao diện này sẽ tạo được ấn tượng tốt cũng như là công cụ hữu hiệu giúp bạn tìm kiếm thông tin, đồng thời tăng cường mối quan hệ với Jolie Siam.

Jolie Siam cũng mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi có thể hoàn thiện trang web và phục vụ tốt nhất cho mọi khách hàng và ứng viên.

#joliesiam www.joliesiam.com

Dung DươngPosted by Dung Dương (19 Posts)

Dung is a Sales and Marketing Assistant at Jolie Siam JSC, where she is in charge of promoting Jolie Siam and communicating on social media. She’s especially interested in feminine and their beauty, which is one of Jolie Siam’s core values. In her free time, she loves to travel, read and watch TV.


Comment Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>