WHY RECEPTIONIST DAY – Ngày của những lễ tân?

ReceptionistDay

Ngày lễ của những lễ tân đã được bà Jennifer Alexander – giám đốc Hiệp hội nhân viên lễ tân quốc gia khởi xướng vào năm 1991. Hàng năm, ngày của lễ tân thường tổ chức vào ngày thứ Tư thứ hai trong tháng Năm, họ giữ ngày này để đánh giá cao những gì người lễ tân đã đại diện cho công ty , nhận ra những đóng góp vô giá mà người nhân viên lễ tân mang lại cho công việc kinh doanh và cũng một cơ hội để cảm ơn họ vì công việc mà họ đang làm .

Vai trò của một nhân viên tiếp tân thực sự rất khác biệt. Nhân viên lễ tân là người đầu tiên sẽ nhận những cuộc gọi quan trọng và đưa ra những quyết định ai sẽ là người phù hợp để nhận những cuộc điện thoại đó Vai trò chính của một nhân viên lễ tân chính là mang lại được ấn tượng đầu tiên cho khách hàng như một người đại diện hình ảnh cho công ty. Một nhân viên lễ tân tốt sẽ duy trì và cải thiện hình ảnh đó ngày một chuyên nghiệp hơn. Phần khác trong vai trò của một nhân viên lễ tân chính là xác định bản chất và nhu cầu của của khách để chuyển tiếp cho người thích hợp.

Năm nay ,ngày 14 tháng 5 năm 2014 được chọn là ngày của lễ tân. Có hai lý do khiến ngày lễ này trở nên thật sự quan trọng. Thứ nhất, ngày này mang lại nhân viên lễ tân sự trân trọng cần có trong nghề nghiệp của họ và lý do thứ hai là thúc đẩy niềm tự hào và tính chuyên nghiệp mà công việc này mang lại. Vào ngày này, giám đốc nhân sự ở các công ty thường tặng lễ tân của họ một bó hoa, hộp kẹo, hoặc một bữa ăn trưa! Ngoài ra có nơi còn gọi đây là TUẦN CỦA LỄ TÂN  và được tổ chức vào tuần thứ hai của tháng Năm.

Jolie SiamPosted by Jolie Siam (57 Posts)

Founded in 2006, Jolie Siam has rapidly become the foremost company in welcoming services and HR outsourcing in Vietnam.


Comment Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>